Danh Mục icon-category

Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-D1-Golden-West-Residence

Cho thuê căn hộ D1 Golden West Residence

Cho thuê Căn hộ D1 Golden West Residence có 3 phòng ngủ. Diện tích 108 m2, 2 WC thiết kế tinh tế. Giá cho thuê căn hộ D1 Golden West Residence rất hấp dẫn
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-C3-Golden-West-Residence

Cho thuê căn hộ C3 Golden West Residence

Cho thuê Căn hộ C3 Golden West Residence có 2 phòng ngủ. Diện tích 94 m2, 2 WC thiết kế tinh tế. Giá cho thuê căn hộ C3 Golden West Residence rất hấp dẫn
Cho thuê căn hộ C2 Golden West Residence

Cho thuê căn hộ C2 Golden West Residence

Cho thuê Căn hộ C2 Golden West Residence có 2 phòng ngủ. Diện tích 96 m2, 2 WC thiết kế tinh tế. Giá cho thuê căn hộ C2 Golden West Residence rất hấp dẫn
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-C1-Golden-West-Residence

Cho thuê căn hộ C1 Golden West Residence

Cho thuê Căn hộ C1 Golden West Residence có 2 phòng ngủ. Diện tích 92 m2, 2 WC thiết kế tinh tế. Giá cho thuê căn hộ C1 Golden West Residence rất hấp dẫn
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-B2-Golden-West-Residence

Cho thuê căn hộ B2 Golden West Residence

Cho thuê Căn hộ B2 Golden West Residence có 2 phòng ngủ. Diện tích 82,5 m2, 2 WC thiết kế tinh tế. Giá cho thuê căn hộ B2 Golden West Residence rất hấp dẫn
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-B1-Golden-West-Residence

Cho thuê căn hộ B1 Golden West Residence

Cho thuê Căn hộ B1 Golden West Residence có 2 phòng ngủ. Diện tích 80 m2, 2 WC thiết kế tinh tế. Giá cho thuê căn hộ B1 Golden West Residence 0906 259 569
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-A2-Golden-West-Residence

Cho thuê căn hộ A2 Golden West Residence

Cho thuê Căn hộ A2 Golden West Residence có 2 phòng ngủ. Diện tích 75,7 m2, 2 WC thiết kế tinh tế. Giá cho thuê căn hộ A2 Golden West Residence rất hấp dẫn
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-A1-Golden-West-Residence

Cho thuê căn hộ A1 Golden West Residence

Cho thuê Căn hộ A1 Golden West Residence có 2 phòng ngủ. Diện tích 75,7 m2, 2 WC thiết kế tinh tế. Giá cho thuê căn hộ Golden West Residence rất hấp dẫn
icon-gotop